Váš prohlížeč je zastaralý, nainstalujte prosím novější. Doporučujeme Mozilla Firefox.

Mzdová a personální agenda

Oblast personalistiky je velmi rozsáhlá a rozmanitá, proto nabízíme
účtování mezd také jako samostatnou službu.

 • kompletní zpracování a vedení mzdové a personální agendy
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců na OSSZ, ZP
 • měsíční výpočet mezd, odvodů pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
 • výpočet záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti
 • výpočet srážkových daní
 • vedení a organizace mzdových listů
 • vedení evidence zaměstnanců a spolupracujících osob
 • měsíční výplatní listiny zaměstnanců
 • zpracování přehledů pro zdravotní pojišťovny a okresní správy sociálního zabezpečení
 • vypracování a správa evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • roční zúčtování daně ze závislé činnosti
 • ostatní činnosti s vedením mzdové a personální agendy související

© 2017 dr-ucetnictvi.cz